Gu52. (Cal Bullich) la àvia de cal Ferrer, Ventureta del Sastre, anys 50

SHARE