No22. (Cal Guilló) Maria Bullich, X, Victòria Guàrdia, X, Maria, Maria Teresa Cerbós, X, Francisco Cerbós, Pilar Cerbós, anys 40

SHARE