Ju14. (Cal Pauet) Maria Solans Girau, Nati Font Fité, Aleix Guilló, Casimiro Porta, Josep Porta, Maria Guilló Escabrós, Carme, Montserrat Gassió Girau, Dolors Porta, Pili Porta, 1956

SHARE