No57. (Cal Paulino) Montserrat Rojals, Maria Vidal, Maria Guiu, Maria Àngels Rei, Maria Vives, Josefina Solé, (sota), Dolors Bentanachs, Mercé Cases, Maria Espanya, Rosa Solé, 1968-1969

SHARE