Gu54. (Ca l’Andreu) Francisco Clop Júlia, Manolo, Antònia Oliva Pubill, Rosa Júlia Vidal, anys 50

SHARE