Ta37. (Cal Bitàn) X, Salvador Bigordà, Hermínia Bullich, Anna de Cal Tendé, X, Natàlia Vidal Sala, Pitu Ribó, Maria Àngels Garreta Aleu, Carmen Escribà, Josep Garreta Aleu, Núria Llehí, X, Antonio Oliva Bigordà

SHARE