No11. (Cal Guilló) Soledad Guàrdia, Jordi (estiuejant), Maria Pilar Cervós, anys 70

SHARE