No21. (Cal Guilló) Carnaval a Noves, novembre 1950

SHARE