Ta76. (Cal Pedro) Pitu Ribó, Mossén Cardenyes, Salvador Birgodà, Antoni Birgodà, Antoni Llahí, Rosita de Ca l’Estudiant, Josep Garreta Aleu, Maria Gasa, Conxita Gasa, Salomé Escribà, Teresa Ribó, Antoni Ribó, X, Irene Ribó, Maria Isabel Roig Trota, X, Angeles Vidal, Margarita Llahí

SHARE