Ta89. (Cal Pedro) Pilar Raubert, Tere Cabezas, Isabel Garreta Aleu, Carmen Escribà, Teresa Trota, Teresa Escribà, Anna Raubert Solé, X, Josep Garreta Aleu, Hilari Bigordà, Ton Llahí, Roser Romà, Lluís Romà, X, Salvador Bigordà, Núria Llahí, X, X, X, Pitu Ribó Viñals i Clement Farrero

SHARE